14.04.2019

Virtuální kurzy pro seniory

A co je náplní studia? Vysoké školy poskytují studentům-seniorům možnost získávat nové poznatky z oblasti kultury, vědy, historie a dalších oborů. Výukou na akademické půdě je provází jejich profesoři, lektoři a další odborníci z praxe. Přednášky a kurzy mají za cíl seznámit studenty s tím co je nového především na poli vědy a techniky, ale zabývající se tématy společenských, a přírodních věd. Virtuální kurzy jsou základem takzvané vzdálené výuky univerzity třetího věku, mají formu dálkového výuky vzdělávání a e-learningu  a přizpůsobují se cílové skupině.

Díky internetu jde o nový způsob vyučování, vzdálená výuka je určena především pro vzdělávání seniorů v regionech, kde nemohou z různých důvodů docházet na přednášky přímo do sídla vysoké školy. Důvodem může být vzdálenost, nedostatek času nebo také nedostatek peněz na dopravu. Výhody dálkových kurzů tak převyšují přínos klasických přednášek. Proto je hlavní předností virtuálních kurzů dostupnost všude kde je internet, ale i možnost opakování, což je pro starší lidi velmi významné. Jazyková akademie nabízí jak individuální kurzy, v nichž se lektor věnuje jedinému studentovi, tak skupinové pro dva a více klientů.

Univerzity, které studium seniorům nabízejí, přijmou každého zájemce, který dokončil středoškolské vzdělání  s maturitou. Další podmínkou je dosažení určité věkové hranice, to nejméně padesáti let. Omezená je někde pouze kapacita volných míst, kurzy se většinou vypisují a studenti se do nich přihlašují vždy na začátku jara. Výuka se organizuje prostřednictvím přednášek, seminářů, nejčastěji jednou či vícekrát za týden. Jeho výsledkem není sice získaní nějakého titulu či pracovní kvalifikace, nicméně promoce a vydání osvědčení o absolvování studia posluchače univerzit neminou.  Pro studenty je nejvhodnější pomaturitní studium Ostrava.